बाबुको आशिर्वाद थापेर प्रधानमन्त्री ओली भित्रिए बालुवाटार

काठमाण्डौं फागुन ३० । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट आज साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार फर्कनुभएको छ । दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न उहाँ यही फागुन १९ गते अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो पटक फागुन २१ गते मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएपछि प्रधानमन्त्रीको चिकित्सकको निगरानीमा स्वास्थ्योपचार गरिएको थियो । पूर्णस्वास्थ्यलाभपछि प्रधानमन्त्रीलाई ‘डिस्चार्ज’ गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यावस्था सामान्य छ । यसअघि विसं २०६४ मा भारतको अपोलो अस्पतालमा उहाँको पहिलो पटक मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरिएको थियो ।

केहि दिन अगाडी ९० वर्षीय पिता मोहन प्रसाद ओलीको आशिर्वाद लिएर प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारबाट सोमबार मिर्गौंला प्रत्यारोपणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल प्रस्थान गर्नु भएको थियो ।
आज साँझ डिस्चार्ज भएका ओलीलाई सिधै सरकारी निवास वालुवाटार लगिएको थियो।बालुवाटारमा निवासमा ओलीलाई उनका पिताले स्वागत गरेपछि अ‍ोलीले शिर झुकाएपछि मोहनप्रसादले आर्शिवाद दिनुभएको छ।

sf7df8f}F, #) kmfu’gM k|d lgjf; lkmtf{ lqlj lzIf0f c:ktfndf pkrf//t k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL :jf:Yonfe u/L z’qmaf/ k|d lgjf; afn’jf6f/ kms{Fb} . oxL kmfu’g !( ut] c:ktfn egf{ x’g’ePsf k|d cf]nLsf] lduf}{nf k|Tof/f]k0f kmfu’g @! ut] ePsf] lyof] . t:jL/M k|bLk/fh jGt÷ /f;;Basundhara -3 Kathmandu Nepal

Information Department Registration No - 1166 /075/076
President – Ratan Bahadur Chand
Contact- ००977-9818610415/9860975774
Mail - [email protected]
Manager - Gyanendra Prasad Bhatt

About Us

Niatra Multi Media Pvt. Ltd.
Editor - Bibek Bikram Malla
Correspondent - Nabin Timilsina
Photo journalist - Ratan Bahadur Chand
Ashish Neupane

Mail - [email protected]

Us on social media

© 2017 Niatratv